Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen

In de samenleving van nu treden steeds meer maatschappelijke problemen en trends op die vragen om een innovatieve, laagdrempelige en creatieve aanpak en oplossing. Een oplossing die de maatschappelijke waarde mooi accentueert en waar de betrokken mensen baat bij hebben. Met name direct baat hebben bij de oplossing door de eigen kracht van de mensen in te laten zetten waar mogelijk. Mogelijkheden bieden én eigenaarschap staan voor mij hoog in het vaandel.

Door mijn groei in het welzijnswerk heb ik ervaren hoe voor een maatschappelijk probleem met een beetje creativiteit een oplossing gevonden kan worden. Echter dienen deze vanuit een ander (onverwachts) invalshoek worden benaderd en aangepakt. Iets meer out of the box denken, flexibiliteit en de durf een aanvaard grens over te gaan.

Mijn passie ligt in het meedenken, organiseren en begeleiden van projecten die uitkomst bieden aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken. De projecten zijn kortdurend van aard en hebben een kop en een staart.

Bent u van een maatschappelijke organisatie/bedrijf, gemeente of een sociaal initiatief? En bent u op zoek naar een meedenker, project(bege)leider, gespreksleider, procesbewaker of coach? Neem dan contact met mij op. Ik denk graag met u mee.

Nourmedia-nadoua-life-coach-devider

REVIVE OVERVECHT

Foto

Revive Overvecht is een empower-initiatief voor vrouwen uit Overvecht. Het richt zich op bewustwording van de vrouw in relatie tot thema’s waar de hedendaagse vrouw mee te maken heeft. Te denken valt aan: persoonlijke groei, gezondheid, werk en inkomen, ondernemen, participatie, opvoeding, relaties en nog veel meer. Om het eigenaarschap van de deelnemers aan Revive Overvecht te prikkelen, vragen wij input op deze programmering: ‘Wat vind jij belangrijk? Wat houdt jou bezig? Waar wil jij je in (door)ontwikkelen?’. Onderwerpen die een vrouw dagelijks raken, maar waar men nog teveel vanuit een automatische piloot handelt en bewustwording en actie hierdoor soms achterblijft.

Door lokaal inspirerende conferenties (met een tussentijds workshop-aanbod in de wijk) te organiseren, pleit het initiatief voor meer besef van de eigen ‘ik’ en de verborgen krachten die daarbij naar boven getrokken wordt om positieve veranderingen in het eigen leven op gang te brengen.

Doelen
Revive Overvecht richt zich op bewustwording van de vrouw in relatie tot de verschillende levensgebieden waar zij mee te maken heeft. Haar zelfbewustzijn rondom het eigen handelen wordt positief beïnvloed door motivatieboosters en tools aan te reiken.

Doelgroep
De doelgroep van Revive Overvecht is de vrouw die:
– woonachtig in Overvecht is,
– tussen de 24 – 50 jaar is,
– en open staat voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Facebookgroep: facebook.com/groups/ReviveOvervecht/
Email: reviveovervecht@gmail.com

Picture


Platform Ondernemende Vrouwen

Dit platform is opgericht vanuit de behoefte om met andere ondernemende vrouwen te sparren over het ondernemerschap. Gaandeweg werd deze behoefte steeds concreter: niet alleen netwerken, maar ook live-bijeenkomsten met een inhoudelijk inspirerend programma werden een vereiste.

Dit platform is bedoeld voor ondernemende vrouwen, ook starters, met diverse culturele achtergronden. Ondernemend houdt hier in: bedrijvend EN oriënterend. Door elkaar te versterken (de ervaren onderneemster en de startende) help je elkaar en daarmee ook jezelf. Het is voor hen die hun onderneming naar een higher level willen brengen.
Een platform die op een unieke en informele manier werkt aan het vergroten van de eigen netwerk, inspiratie, verbindingen, samenwerkingen, het vergroten van de ondernemersskills en de gunfactor. 

Minimaal tweemaal per jaar worden er (netwerk)ontmoetingen georganiseerd die minstens een of meerdere elementen bevatten: groepscoaching, podium voor het eigen bedrijf, ‘op de zeepkist’ experience, inspiratieboosters, workshops en women business talk. Sisterhood in business!

Wens je meer informatie?
Neem contact op via het contactformulier.