BLOG

Niet voor iedereen Ramadan Kareem..

ramadan2015

Ramadan Kareem impliceert een gezegende Ramadan. Wanneer deze bijzonder heilige maand begint, wensen we elkaar een gezegende Ramadan toe. Vele onder ons kijken hier naar uit en hopen in deze maand tot inkeer te komen. Sommigen onder ons willen dit gevoel ook, maar ervaren dat problemen in hun leven toch de overhand krijgt.

Wat je denkt, wordt waarheid

67abc393-345f-43ea-b0f9-f7c0e396c8c3

Het kan ook niet anders dan dat wat je denkt onze eigen werkelijkheid wordt. Op een of andere manier is dit onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Simpelweg als ik denk dat ik het niet zou durven om voor een groep te spreken, dan is dit ook gedoemd te mislukken.

De schuld van jouw problemen?

blog5

‘Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.’
(Confucius, Chinees filosoof)

Een toepasselijke wijsheid voor de meiden en vrouwen die de schuld altijd maar buiten zichzelf blijven zoeken of noemen. Een beter milieu begint bij jezelf. Vooral als