BLOG

Wat willen we nou zelf?

Als wij voorbij gaan aan wat wij werkelijk willen, blijven we worstelen in ons leven. Een worsteling die op den duur op mentaal en lichamelijk gebied zijn tol opeist, welke we niet kunnen permitteren. Het vreet energie, het zuigt ons leeg! Daar is het woord: energie! Een begrip welke in zijn definitie alle kanten op gaat. In mijn blogje gaat het over: denken en doen wat we werkelijk willen.

Niet voor iedereen Ramadan Kareem..

Ramadan Kareem impliceert een gezegende Ramadan. Wanneer deze bijzonder heilige maand begint, wensen we elkaar een gezegende Ramadan toe. Vele onder ons kijken hier naar uit en hopen in deze maand tot inkeer te komen. Sommigen onder ons willen dit gevoel ook, maar ervaren dat problemen in hun leven toch de overhand krijgt.

De keus om niet te kiezen?

Geen keuze kunnen maken, dat is toch ook zoiets. Het wordt steeds moeilijker, al helemaal met de vele mogelijkheden die er zijn. Daarmee wordt het juist steeds lastiger om een keus te maken. Of niet, dames?

Wat kan jou gelukkiger maken?

Soms zijn bepaalde keuzes, die niet zo direct voor de hand liggen, beter om te maken. Keuzes waarvan je zou denken: “maar zou dat je gelukkiger maken dan?”

Wat je denkt, wordt waarheid

Het kan ook niet anders dan dat wat je denkt onze eigen werkelijkheid wordt. Op een of andere manier is dit onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Simpelweg als ik denk dat ik het niet zou durven om voor een groep te spreken, dan is dit ook gedoemd te mislukken.