Niet voor iedereen Ramadan Kareem..

ramadan2015

Ramadan Kareem impliceert een gezegende Ramadan. Wanneer deze bijzonder heilige maand begint, wensen we elkaar een gezegende Ramadan toe. Vele onder ons kijken hier naar uit en hopen in deze maand tot inkeer te komen. Sommigen onder ons willen dit gevoel ook, maar ervaren dat problemen in hun leven toch de overhand krijgt.