Niet voor iedereen Ramadan Kareem..

Ramadan Kareem impliceert een gezegende Ramadan. Wanneer deze bijzonder heilige maand begint, wensen we elkaar een gezegende Ramadan toe. Vele onder ons kijken hier naar uit en hopen in deze maand tot inkeer te komen. Sommigen onder ons willen dit gevoel ook, maar ervaren dat problemen in hun leven toch de overhand krijgt.

De keus om niet te kiezen?

Geen keuze kunnen maken, dat is toch ook zoiets. Het wordt steeds moeilijker, al helemaal met de vele mogelijkheden die er zijn. Daarmee wordt het juist steeds lastiger om een keus te maken. Of niet, dames?

Wat kan jou gelukkiger maken?

Soms zijn bepaalde keuzes, die niet zo direct voor de hand liggen, beter om te maken. Keuzes waarvan je zou denken: “maar zou dat je gelukkiger maken dan?”